Studium przypadku - audyt www

Audyty stron www - wspoltworzymy lepszy internet
Audytowana strona - www.platforma.org

W zapytaniach od Państwa, dotyczących oferty audytów www, otrzymujemy prośby o przedstawienie przykładowego raportu z audytu. W odpowiedzi na Państwa zapytania, przedstawiamy studium przypadku, ilustrujące identyfikację problemów znalezionych na oficjalnej stronie najpopularniejszej w Polsce partii politycznej – Platformy Obywatelskiej.

Wyniki badania serwisu

  1. Jakość techniczna badanej strony
  2. Przyjazność dla wyszukiwarek internetowych
  3. Użyteczność badanego serwisu
  4. Dostępność badanego serwisu

Informacja o przeprowadzonym audycie

Wybór padł właśnie na ten serwis, ponieważ PO – mimo iż przywiązuje duże znaczenie do istnienia w nowoczesnych mediach elektronicznych – posiada serwis internetowy, któremu można wiele zarzucić. Chcielibyśmy w ten sposób pokazać, że podmioty dostrzegające potrzebę pozytywnego zaistnienia w Internecie muszą położyć wyraźny nacisk na to, w jaki sposób się prezentują.

Przedstawionego studium przypadku nie należy absolutnie traktować jako wyniku kompletnego audytu – pokazujemy jedynie kilka najbardziej rzucających się w oczy problemów, których identyfikacja i rozwiązanie mogłyby pomóc w polepszeniu wizerunku podmiotu – w tym przypadku partii politycznej – u odbiorców aktywnie korzystających z mediów elektronicznych.

Przyjęliśmy założenie, że przeprowadzimy ogólne badanie z zakresu jakości technicznej, przyjazności dla wyszukiwarek (SEO), użyteczności (ang. web usability) oraz dostępności strony (ang. web accessibility. W każdej z tych dziedzin zdecydowaliśmy się znaleźć po kilka cech serwisu www.platforma.org, które wpływają negatywnie na jego odbiór, tym samym źle nastawiając internautów do samej partii, dla której nowoczesna strona www powinna być wizytówką.

Analiza serwisu odnosi się do wersji dostępnej 20 marca 2010.

Na koniec pragniemy zaznaczyć, że wybór takiej a nie innej strony nie ma żadnego podłoża ideologicznego, a jedynie jest chęcią merytorycznego zaprezentowania korzyści, jakie można osiągnąć naprawiając problemy znalezione podczas audytu www.

Na początek zapraszamy do zapoznania się z badaniem jakości technicznej.

Audyty stron internetowych - kompleksowa analiza stron www