Struktura raportu z audytu

Audyty stron www - wspoltworzymy lepszy internet

Po wykonaniu audytu strony www, przekazujemy Państwu raport zawierający zebrane informacje o stronie. Struktura raportu zależy od charakterystyki oraz wielkości audytowanego serwisu, i prawie zawsze jest indywidualna. Zawsze jednak informujemy o zawartości raportu przez zakupieniem audytu.

Zasadniczo, standardowy raport składa się z kilku rozdziałów, które przedstawiamy poniżej. Prezentowana struktura stosowana jest przy audytach niewielkich stron (do 1000 podstron):

  1. Ogólnego, całościowego podsumowania audytu.
  2. Rozdziału z rezultatem kontroli jakości technicznej.
  3. Rozdziału z rezultatem badania przyjazności strony www dla wyszukiwarek internetowych.
  4. Rozdziału z rezultatem badania użyteczności strony.
  5. Rozdziału z rezultatem badania dostępności strony.
  6. Rozdziału z rezultatem badania poprawności językowej treści dostępnych na stronie.
  7. Rozdziału z raportem szczegółowym, z rozbiciem na poszczególne podstrony.
  8. Uproszczonej analizy SWOT.

Rozdziały 1 oraz 7 zawsze znajdują się w raporcie, niezależnie od zakresu zamówionego audytu. Rozdziały od 2 do 6 obejmują elementy audytu, które mogą być przez Państwa wybrane lub nie, w zależności od oczekiwań co do zakresu przeprowadzanego badania.

Rozdział 7 zawiera szczegółowe informacje na temat każdej z podstron Państwa witryny, która została poddana badaniu. Zawiera informacje uszczegóławiające dane zebrane w rozdziałach od 2 do 6, w odniesieniu do poszczególnych podstron badanej witryny. Na przykład, jeśli zamówicie Państwo audyt dostępności, ale bez audytu językowego, w rozdziale 5 znajdą się ogólnie zebrane informacje na temat dostępności, natomiast w rozdziale 7 przy każdej zbadanej podstronie znajdą się szczegóły dotyczące dostępności tej podstrony, ale nie będzie informacji na temat poprawności językowej. Jeśli jednak wybiorą Państwo również wykonanie audytu językowego, dla każdej z podstron w rozdziale 7 umieszczone będą uwagi dotyczącej dostępności, jak również poprawności lingwistycznej.

UWAGA
W przypadku, jeśli Państwa serwis internetowy posiada wiele powtarzalnych stron, różniących się tylko treścią (na przykład katalog firm z wieloma tysiącami wpisów różniących się tylko danymi teleadresowymi), dane w rozdziale 7 dotyczą stron reprezentatywnych, czyli w rozdziale tym nie będą osobno rozpatrzone wszystkie podstrony, a jedynie ogólnie wybrana strona, reprezentatywna dla wszystkich pozostałych.

Uproszczona analiza SWOT jest elementem opcjonalnym, wykonywanym na Państwa życzenie, i zawiera zebrane wnioski pogrupowane w mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia wynikające z aktualnej postaci witryny internetowej. Pozwala Państwu zapoznać się z oceną dokonaną przez eksperta, obejmującą kompleksowe ujęcie wyników audytu.

Raport dostarczany jest w formacie PDF, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na płycie DVD. Istnieje również możliwość przekazania raportu w formie wydruku.

Audyty stron internetowych - kompleksowa analiza stron www