Audyt użyteczności strony

Audyty stron www - wspoltworzymy lepszy internet

Użyteczność strony internetowej (ang. web usability), jest jej cechą określającą łatwość, z jaką użytkownik strony może z niej korzystać w celu osiągnięcia swojego celu.

Użyteczna strona to taka, która jest dla odwiedzającego łatwa w obsłudze, bez konieczności specjalnego zaznajamiania się z jej obsługą.

Mimo rosnącej popularności tematyki użyteczności, wciąż wiele stron internetowych wykonanych jest tak, iż nie spełniają jej podstawowych założeń.

Oferujemy audyty stron www pod kątem ich użyteczności. W ramach przeprowadzanego audytu, badamy około 250 cech, składających się na końcową użyteczność.

Badane zakresy użyteczności dotyczą zazwyczaj (w przypadku specyficznych stron, badany zakres może być zmniejszony):

  • Poprawności konstrukcji strony głównej witryny.
  • Zorientowania witryny na osiągnięcie celów przez jej użytkowników (na przykład, zapoznania się z Państwa ofertą) oraz funkcjonalności strony.
  • Nawigacji oraz architektury informacji
  • Formularzy oraz sposobów wprowadzania danych przez użytkownika.
  • Zaufania wzbudzanego przez witrynę u osoby, która ją przegląda.
  • Wyglądu strony oraz jej projektu wizualnego.
  • Mechanizmów wyszukiwania na stronie.
  • Pomocy udostępnianej użytkownikowi przeglądającemu stronę, informacjom zwrotnym wyświetlanym w rezultacie podjętych akcji oraz odporności na błędy użytkownika.

Podczas badania użyteczności strony www, stosujemy metodologię badania eksperckiego.

Audyty stron internetowych - kompleksowa analiza stron www