Analiza SWOT

Audyty stron www - wspoltworzymy lepszy internet

Przekazując w Państwa ręce raport z przeprowadzonego audytu strony www, dajemy listę znalezionych problemów oraz sugestii co do sposobu ich rozwiązania. Ilość informacji zawartych w raporcie jest jednak na tyle duża, że w celu wyciągnięcia ogólnych wniosków może być przydatne zebranie ich i pogrupowanie w kategorie.

Pragnąc ułatwić Państwu wyciągnięcie wniosków z audytu, proponujemy możliwość załączenia uproszczonej analizy SWOT, przedstawiającej mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia dla owocnego funkcjonowania Państwa witryny w Internecie.

Analiza SWOT uwzględnia otoczenie rynkowe, obejmujące pozycję Państwa witryny na tle witryn podmiotów konkurencyjnych.

W treści analizy, wskazujemy mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia, jednak nie przedstawiamy dalszych analiz liczbowych, ponieważ mogę one zostać przeprowadzone wyłącznie przez Państwa - przy pełnej znajomości Państwa oczekiwań, dążeń rynkowych i celów biznesowych.

Audyty stron internetowych - kompleksowa analiza stron www