Audyt dostępności strony

Audyty stron www - wspoltworzymy lepszy internet

Dostępność strony internetowej (ang. web accessibility), jest czynnikiem określającym stopień, w którym może być ona postrzegana i odbierana przez różne grupy odbiorców, w tym odbiorców posiadających ograniczenia w możliwości odbioru strony www.

Do ograniczeń takich można zaliczyć dysfunkcje zdrowotne (głównie w zakresie problemów z widzeniem), jak i ograniczenia techniczne (stosowane przeglądarki, wolne łącza internetowe).

W przeprowadzanych przez nas audytach dostępności, bierzemy pod uwagę:

Poprawienie problemów z dostępnością pozwoli Państwu na dotarcie do osób niedowidzących, cierpiących na problemy w postrzeganiu kolorów, pochodzących z biednych regionów kraju (z dostępem do wolnych łącz internetowych oraz starszych wersji przeglądarek), osób starszych, osób korzystających z przeglądarek tekstowych.

Audyty stron internetowych - kompleksowa analiza stron www