Formularz zapytania o audyt

Audyty stron www - wspoltworzymy lepszy internet

Wysłanie formularza oznacza jedynie złożenie zapytania o wycenę audytu, i nie zobowiązuje do zakupu usługi ani do poniesienia jakichkolwiek opłat.

Państwa dane kontaktowe

Audytowana strona

Jeśli chcą Państwo poddać audytowi tylko niektóre podstrony, prosimy o ich wymienienie. Mogą Państwo opisać, które działy na Państwa stronie mają zostać poddane audytowi, na przykład dział "O firmie", dział "Oferta".
Prosimy o pozostawienie tego pola pustego, jeśli chcą Państwo poddać audytowi całą stronę.

Oczekiwany zakres audytu

Audyt techniczny
Szczegółowe informacje o audycie technic dostępne są tutaj.

Audyt przyjazności strony dla wyszukiwarek internetowych.
Szczegółowe informacje o audycie SEO dostępne są tutaj.

Audyt obejmujący badanie i ocenę użyteczności strony internetowej.
Szczegółowe informacje o audycie użyteczności dostępne są tutaj.

Audyt obejmujący badanie i ocenę dostępności strony internetowej.
Szczegółowe informacje o audycie dostępności dostępne są tutaj.

Badanie poprawności językowej tekstów umieszczonych na stronie internetowej.
Szczegółowe informacje o audycie językowym dostępne są tutaj.

Wykonanie uproszczonej analizy SWOT podsumowującej audyt strony www.
Szczegółowe informacje o analizie SWOT audytowanych stron dostępne są tutaj.

Informacje dodatkowe

Prosimy wpisać w powyższe pole wszelkie uwagi oraz pytania, jakie nasunęły się Państwu odnośnie interesującego Państwa audytu.

Troszcząc się o prywatność Państwa informacji gwarantujemy, że informacje wysyłane przez nasz formularz zapytania o audyt są poufne, i nie będą w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Szczegółowe informacje o zachowaniu poufności informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności.

Audyty stron internetowych - kompleksowa analiza stron www