Jak tworzymy portale internetowe

Fartoy klienci

Analiza wymagań to podstawa

W pierwszej kolejności, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac wykonawczych, przeprowadzamy analizę wymagań Klienta, o ile zamawiając serwis internetowy nie przedstawia on specyfikacji wymagań.

Dokonując analizy, staramy się jak najdokładniej zrozumieć model biznesowy działań naszego Klienta – tak, aby stworzone przez nas oprogramowanie portalowe spełniło jego oczekiwania, i przyniosło oczekiwane zyski.

Integralnym elementem analizy wymagań, będącym jednocześnie podstawą do wykonania projektu graficznego, są statyczne makiety, ilustrujące strukturę najważniejszych lub wszystkich ekranów pojawiających się w projektowanym serwisie. Do wykonania szkiców używamy oprogramowania Balsamiq Mockups.

Analizy dokonujemy po podpisaniu umowy o wykonanie portalu, lub w ramach wstępnej umowy, obejmującej wyłącznie ten etap prac – dzięki temu nasz Klient po otrzymaniu koncepcyjnego projektu bazującego na zebranych informacjach ma możliwość wycofania się ze zlecenia naszej firmie prac wykonawczych, o ile uzna takie rozwiązanie za korzystne.

Pracujemy w metodologii Agile

Nasze produkty wykonujemy, pracując w oparciu o założenia metodologii Agile. Dzięki temu, dostarczamy naszym Klientom w odstępach jedno lub dwutygodniowych kolejne wersje rozwijającego się produktu, z nowymi funkcjonalnościami. Przyjmujemy możliwość zmian w specyfikacji w trakcie realizacji projektów. Adaptujemy swoje rozwiązania do ewoluujących wymagań stawianych produktowi, przy ciągłym kontakcie z Klientem.

Dajemy bieżący wgląd w postęp prac

Umożliwiamy naszym Klientom bieżący wgląd w postęp prac. Dzięki temu mamy nadzieję zachęcić Państwa do regularnego oglądania powstającego oprogramowania, i zgłaszania uwag, które – im wcześniej zostaną zgłoszone – tym mniejsze wygenerują koszty zmian.

Monitorujemy zmiany wymagań

Nasi Klienci, dla których realizujemy projekt, otrzymują konto dostępowe do systemu Redmine, którego używamy do zarządzania projektami. Wszelkie uwagi oraz znalezione błędy mogą oni zgłaszać za pośrednictwem tego systemu, bez potrzeby pisania maili. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których pewne problemy umykają uwadze, lub dyskusje na ich temat stają się zbyt zagmatwane.

Również zmiany w wymaganiach, i wszelkie nowe funkcjonalności rejestrowane są w naszym systemie, wraz z adnotacjami o ich zatwierdzeniu. Dzięki temu jasne jest, jakie elementy są nowe w stosunku do pierwotnych wymagań, i unika się kłopotliwych sytuacji związanych z rozliczaniem nowych funkcjonalności.

To Klient zatwierdza kolejne etapy

Prezentując kolejne przyrosty oprogramowania, dajemy naszym Klientom możliwość ich zatwierdzania. W przypadku znalezienia błędów przez Klienta poprawiamy je przed akceptacją etapu prac. Wszelkie nowe elementy dyskutujemy z Klientem i omawiamy zasady rozliczenia za ich wykonanie.

Nigdy nie uciekamy od problemów

Jeśli w trakcie realizacji projektu pojawią się problemy – na przykład w zakresie funkcjonalności objętych projektem – zawsze staramy się je jak najszybciej wyjaśniać. Nigdy nie pozostawiamy spraw niewyjaśnionych samych sobie. Podejmując się realizacji Państwa projektów, liczymy na współpracę prowadzącą do obustronnej satysfakcji i korzyści. Nasza zasada brzmi: im szybciej i jaśniej wyjaśni się wszelkie wątpliwe kwestie, tym większa szansa na sukces realizowanego przedsięwzięcia.

Informator Klienta

Potrzebna indywidualna obsługa?
Na naszej stronie nie ma odpowiedzi na ważne pytania?

Skontaktuj się z nami i zadaj swoje pytanie.
Nikogo nie pozostawimy bez odpowiedzi.

Audyty stron internetowych - kompleksowa analiza stron www